Kinderfysiotherapie Praktijk LingeWaal
  Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de overkoepelende beroepsorganisatie   KinderfysiotherapieLingewaal   Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg
   

Welkom

Nieuws

Wie ben ik?

Afspraken

Links

Fysiotherapie
Route
Vergoeding
Lingewaal
Kinderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 Welkom op onze website voor kinderfysiotherapie

  Signalen bij baby's  Behandeling  Verwijzing en vergoeding  Adres

  Waarom Kinderfysiotherapie?
  Per jaar krijgen ongeveer 120.000 kinderen een fysiotherapeutische behandeling.

  Het behandelen van kinderen vraagt andere kennis en vaardigheden dan het behandelen van volwassenen.

  De Kinderfysiotherapie draagt eraan bij dat kinderen de juiste en meest effectieve behandeling krijgen

 die ze nodig hebben.

  Wanneer kinderfysiotherapie

  Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek.

  Meestal gaat dat goed en bijna onopgemerkt.

  Maar bij sommige kinderen gaat het niet vanzelf.

  De ontwikkeling kan langzamer gaan of afwijken van wat gebruikelijk is.

  Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel

  of het houding- en bewegingsapparaat.

  Het kind kan hierdoor te weinig motorische ervaring opdoen.

  Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefeningen nodig om iets onder de knie te krijgen.

  Soms moet een kind ook leren om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te gaan.

 

  Voorbeelden van indicaties bij kinderen

  ● Motorische ontwikkelingsachterstand

  ● Asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding)

  ● Billenschuiven / tenenlopen

  ● Cerebrale parese

  ● Mentale retardatie

  ● Orthopedische afwijkingen

  ● Ademhalingsproblematiek (Astma)

  ● ADHD / DCD

  ● Schrijfproblemen

  ● Sensomotorische problemen

  ● Aangeboren afwijkingen

  ● Houdingsproblemen

 

  Wat is een kinderfysiotherapeut?

  De kinderfysiotherapeut heeft naast de opleiding tot fysiotherapeut een aanvullende driejarige post-HBO opleiding gedaan om de nodige specialistische kennis te krijgen voor het werken met kinderen en jeugdigen tussen 0-16 jaar.

  De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandeld maar geeft ook voorlichting en advies.


 

  Behandeling

  De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten.

  Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving.

  Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol.

  Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten

  en bepaalde motorische functies aanspreken.

  Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders.

  Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken.

  Als dit nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden.

  Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap.

  De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag.

  Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies.

  Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.

  Terug

  Welke kinderen komen bij een kinderfysiotherapeut terecht ?
  Kinderen met een aandoening ontstaan bij de geboorte, orthopedische of neurologische problemen, stofwisseling- of spierziekten en aandoeningen aan de longen of luchtwegen. 

  Maar kinderfysiotherapie is ook voor kinderen met motorische problemen zonder een bepaald ziektebeeld, 

  bijvoorbeeld:

  als de motorische ontwikkeling lijkt achter te blijven t.o.v. leeftijdgenootjes
  motorisch onhandig, houterig
  veel vallen, uit de handen laten vallen
  een slechte en /of slappe lichaamshouding
  een slechte schrijfmotoriek
  motorische onrust


  Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend is.

 

  Terug

  Revalidatieprogramma's voor kinderen:
  Voor kinderen met een bepaalde beperking. Dit is onder leiding van de kinderfysiotherapeut.

 

  Signalen bij baby's

  Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen.

  Bijvoorbeeld:

  Passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen.

  Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is.

  In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij signaleren van dergelijke problemen.

  Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut,

  hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

  Terug

 

  Hoe werkt de Kinderfysiotherapeut?

  Is het kind doorverwezen naar de kinderfysioherapeut, dan volgt een intake.

  Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig

  beeld van het motorische niveau.

  De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol.

  Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

  De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelingplan op.

  Terug

 

 Verwijzing en Vergoeding

  Vaak zijn het de ouders of leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft.

  Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of de motorische ontwikkeling belemmerd wordt.

  De huisarts of een medisch specialist kan een gerichte verwijzing 'kinderfysiotherapie' geven.

  Alleen als een behandeling is aangevraagd door een geregistreerd kinderfysiotherapeut,

  worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

  Dit kunt u nagaan in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw zorgverzekeraar.

 

  Terug

De praktijk is direct gelegen aan de

snelweg A2 Utrecht s'-Hertogenbosch, U neemt afslag (12) Everdingen/Leerdam.

Of

Kinderfysiotherapeute Barrie Muilwijk

Koningin julianastraat 14

Postcode 4161 AH

Heukelum

Telefoon:  0345-615620

 

Omgeving: Lingewaal, Asperen, Herwijnen, Heukelum, Spijk en Vuren. 

 

Copyright 2004 [Kinderfysiotherapeute B.C. Muilwijk]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 24 november 2008.